Gäddsnipan

Här är en rätt så obrukbar bruksanvisning som medföljer en kombinerad kassett- och CD-spelare.
Vi har försökt återge den så likt originalet som möjligt.

SVENSK BRUKSANVISNING

1. Stäm/ny Knapp (AM/FM/LW Station) 2 Band Utväljare (AW/FM/LW) 3 FM Knapp (Mono Stereo) 4 Funktion Utväljare (Band/Radio/CD Position) 5 Hög Hastighet Dubbning Knapp (På/Av) 6 Volym Kontroll Ratt 7 Balans Kontroll Ratt 8 3 Band Grafisk Utjämnare 9 DBSS Knapp (Dynamisk Bas Ljud System) 10 Band utväljare (Normal, Metal PB, CrO2 Position) 11 På/Av Omkopplare 12 Hörlur Gäddsnipa 13 14 Avbrott Halt/Utstötning Snabb Fram, Omvindning, Spelknapp för Däck A Och Däck B. Inspelning Knapp för Däck B. 15 Snabb Fram och Omvindning Av Scan/Index(|<<): Hopp Fram Till Början Av Föregående Banan 16 Snabb Fram och Omvindning Av Scan/Index(|>>): Hopp Fram Till Början Av Nästa Banan 17 Minne Knapp (Aktivarar Minne för att Akumulera Banans Nummer Som Designerats Av Det Hoppade Knappet 18 Utställning Knapp: Utställar Normalt Banans Nummer Och Den Förflutna Timmen Av Varje Banans Spelning Slå på Knappen En Gång, Då Utställas Total Timmar Kvar På Disk. Slå På Knappen En Gång Till, Då Utställas Total Timmar På Disk 19 Upprepning Knapp: Slå På Knappen En Gång, Då Den Samma Banan Skulle Spelas Utan Avbrott. Slå På Knappen Två Gånger, Da Banan Skulle Repeteras 20 Fram Och Omvindning(>>): Slå På Knappen, Då Ljudet Höras Fram Snabbt. 21 Fram Och Tillbakåt(<<): Slå På Knappen, Då Ljudet höras Tillbakåt Snabbt. 22 Spelning/Avbrott (> ##): Börjar, Disc Spelning Genom Att Slå På Knappen En Gång. Slå På Knappen Igen För Att Stanna Spelningen. Ett Tag Slå På Knappen Igen För Att Släppa Avbrottet. 23 Halt(#) Slå På Knappen En Gång, Då Disk Rotation Skulle Stoppas - Om Knappen Slås På två gånger under ett program, Skrapas minnet bort. 24 CD Knapp På/Av 25 Disk flata 26 CD Multi Funktion Utställning 27 FM Stereo Tecken: Lyser upp när Stereo blir, om FM knapp Är på Stereo position 28 Kraft Tecken 29 FM Spröt Antenn 30 AC Kraft Tillförd Gäddsnipa 31 DC Tillförd Gäddsnipa 32 MIC Gäddsnipa 33 CD Ut Gäddsnipa Däck Operation - Återspelning från kassett I) Aterspelning kan utföras frånn Däck A eller Däck B, eller samtidigt från båda Däck II) Följande återspelning kan utföras genom att slå på spelning knapp (Däck A) och trycka både avbrott och spelning knap på Däck B. Däck B börjar återspelning när kasset på Däck A slutar - Inspelning Pa Däck B I) Inspelning från radio utsändning: Funktionerna utväljare knapp på radio position och tryck, Inspelning knapp på Däck B II) Inspelning från Däck A (Dubbning): Välj hög hastighet dubbning knapp, Tryck hög hastighet knapp (På eller Av) koppla på funktion utväljare, koppla till band position Börja Spelning på Däck A och inspela på Däck B III) Inspelning med yttre mikrofon: hög hastighet dubbning utvaljare På/Av position, Funktion utväljare kopplar till band position. Börja inspelning på Däck B IV) Inspelning från CD spelare till kasset Däck: funktion kopplar på CD position och operera CD programmet. Tryck REC knapp av B Däck CD operation samtidigt a) Utställning Panel - Bana utställning: Disk skulle vara ladad ordentligt. om disk är ladad upp och ner. <> skulle utställas b) Index och steg Indikator - När ett index är vald, det motsvarande indexets nummer skulle visas upp. - Steg Indikator skulle utställa programmet nummer (1-16) av den (öpande banan under programmerad disk spelning. c) Anteckningar: Indikator Indicerar minuter och sekunder -Disk måste vara ladad tillämpligt. total indikator skulle lysa upp spelning timmar också. - När disk börfar spela, Varje indikator skulle lysa upp förfluten timme för banan - Tryck utställnings knapp en gång, då total utställning skulle lysas upp. - Tryck utställnings knapp en gång till, då total utställning skulle lysa upp. - Bana indikator (1-20) och över (>) indikator: Bana nummer på disc skulle utställas. Om det inte finns mer än 20 banor på disk, över indikator skulle utställas. d) Minne Först: CD spelare på halt, välj banans nummer med Fram och Omvindning eller Fram och Tillbakåt knapp. Andra: Tryck minne knapp för att komma detta numret in i CD spelarens program som program nummer. Tredje: Repetera handlingen för att komma ett andra bana nummer in i programmet. om mer än 16 urval är tog emot, LCD utställare skulle visa < > e) Bana sökande knapp (Fram/Omvindning, Fram/Tillbakåt) Tryck en av dessa knappar för att advancera (eller återvända) snabbt till den önskade banan på disk. f) Scan/Index Sökande: Tryck en av dessa knappar för att advancera (eller återvända) till del av disk eller till det önskade indexet inom en bana. g) Timme Utställning Operation Timme utställare visar total spelning timmar av en disk. De förflutena spelnings timmar av en bana, eller de återstående spelnings timmar av disk. - Förfluten spelnings timmar (av varje bana): Under disk spelning, de förflutena spelnings timmar av en banan skulle utställas. - Återstående spelnings timmar: Under normal disc spelning, Om utställande knapp är tryckad en gång, återståern de timmarna av disk skulle visas upp - Total Spelning Timmar Utställare Under normal disk spelning, tryck utställnings knapp två gånger, då total spelnings timmar av disk skulle uppvisas. Under programmerad disk spelning, om utställnings knapp är tryckad en gång, då total spelnings timmar av disk skulle uppvisas. h) Att börja disk spelning från ett index inom en bana Tryck Fram/Omvindning eller Fram/Tillbakåt knapp för att utvälja den önskade banan och använda Scan/Index >I eller I< Knapp för att utvälja det Önskade Indexet och tryck spelnings knapp. i) Att lyssna på programmerad bana: tryck spelnings knapp och börja från början av den första programmerad banan j) Repetera disk spelning av de alla programmerade banorna. - Komma in i ett program - Tryck repeterande knapp en gång, de alla repeterande indikatorerna skulle lysa upp. - Tryck spelnings knapp. spelnings knapp indikator skulle lysa upp. - De alla programmerade banorna skulle spelas ordentligt tills halt knapp är tryckad - Om repeterande knapp är tryckad en gång till, repeterande spelning skulle sluta och programmerad disk spelning skulle fortsätta från punkten - Så snart sista program merade bana slutar, CD spelar går i in halt position.

Bruksanvisningen är inskickad av Krumelur.

Fredrik K. i Göteborg utnyttjde sökfunktionen i skrivhjälpmedlet Skribent och hittat en trolig förklaring till gäddsnipan. Som ett av många alternativ för översättning av engelskans "jack" finns "gäddsnipa". "Phone jack" blir då naturligtvis "hörlur gäddsnipa". Men man kan ju undra varför översättaren (för att använda ordet i sin vidaste bemärkelse) valde just "gäddsnipa" och inte fastnade för någon annan översättning av "jack" t.ex.

 • sjöbjörn
 • sjöbuss
 • knekt
 • jack
 • grenuttag
 • jackpropp
 • domkraft; vinsch, vindspel
 • åsnehare, åsnehingst
 • stekvändare
 • docka i cembalo
 • stövelknekt
 • kyller
 • lägel

Språk är roligt!

Tillbaka till Bruksanvisningar

Tillbaka till Avigsidan