Avlägsen kontroll

Lennart Söderberg och andra har köpt en "avlägsen kontroll "på Lidl. Den medföljande handboken föranledde Avigmastern att skriva det här öppna brevet till den översättningsansvarige:

 


Illustration: Nils Peterson

Öppet brev till en översättningsansvarig

Hej!

I slutet av förra året kunde man på Lidl köpa en fjärrkontroll med beteckningen URC20-F15DL. Dessa rader riktas till dig som ansvarat för den svenska översättningen av den medföljande bruksanvisningen.

  1. Eftersom URC20-F15DL marknadsförs som en "universalfjärrkontroll" är det litet vilseledande att den i bruksanvisningen konsekevent benämns "allmän avlägsen kontroll". När jag väl packat upp den så känns den inte så speciellt avlägsen.

  2. Ni skriver att den "nästan täcken all brändjärn av Television, Satelliten ta emot CBL, Kabeltelgram låda CBL, Video Domare" med mera. Jag vill bara påpeka att på god svenska heter det oftast "brännjärn".

  3. Jag ser att det finns en knapp som enligt beskrivningen "Vänder apparaten på eller bort". Den verkar inte fungera. Ingen apparat, vare sig i min närhet eller mer avlägset, vänder åt något håll när jag trycker på den knappen.

  4. I avsnittet där jag tror att ni beskriver hur man sätter in batterier använder ni ibland det litet ålderdomliga ordet "ackumulator". Därför finns det risk att yngre läsare inte förstår instruktionen "Glida ackumulatorn täcke rygg in i ställe."

  5. I ett avsnitt skriver ni "Gammal anordningen tillhörde inte inne om hembiträde neka!" Den meningen bör nog justeras med tanke på att hembiträden inte längre är så vanligt förekommande i Sverige. Så kallade hushållsnära tjänster är en känslig politisk fråga här.

  6. Under "Lära sig en Befalla" kunde jag hitta formuleringen "Pressa och hålla få vad man förtjänar nyckel om mer än 3 sekunden, och då frige den". Det kunde kanske uttryckas en aning tydligare? På många andra ställen talas det också om att pressa olika nycklar, vilket upplevs som litet förvirrande.

  7. Under "Anmärka"står "Du Maj pressa någon anordning nyckel för exempel TV-nyckel till slut den lära sig operation." Jag tycker mycket om det här greppet att anpassa handledningen till kunden, men jag heter faktiskt Henrik. Har jag fått fel bruksanvisning?

Sammanfattningsvis vill jag tacka för en mycket underhållande skrift. Jag har noga läst igenom handledningens alla 19 sidor och inte någonstans hittat en enda mening som ger mig någon som helst hjälp att hantera fjärrkontrollen den handlar om.

Jag föreslår att ni nästa gång anlitar en annan översättare. Har ni möjligen funderat på att fråga någon som har kommit i åtminstone ytlig kontakt med det svenska språket?

Med vänliga hälsningar
Henrik Lundström
remote_control@avigsidan.com

Här finns en inscannad sida 

(Om du kom in utifrån, gå till Avigsidan)